Vår integritetspolicy

Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, även kallad GDPR, reglerar hur myndigheter, företag och organisationer behandlar personuppgifter. Förordningen syftar bl.a. till att skydda dina personuppgifter så att de inte används för andra ändamål än det du lämnade dem för.

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en levande fysisk person, till exempel

  • personnummer
  • namn
  • adress
  • foton
  • identifikationer online

Även uppgifter som till exempel IP-nummer kan, om de kombineras med andra uppgifter tillsammans utgöra en personuppgift.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Insamling och behandling av personuppgifter

Strandakar AB 556819-9177 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in och när?

Person- och kontaktinformation, som t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer, som du ger till oss, till exempel när du skickar in en fråga eller synpunkter med något av kontaktformulären, eller bokar ett rum hos oss eller bokar bord i vår restaurang. Även i andra sammanhang som t.ex. när du interagerar med oss på sociala medier kan vi samla in sådan person- och kontaktinformation.

Vi kan komma att aktivt samla in person- och kontaktinformation om dig t.ex om du arbetar som kontaktperson på ett företag eller är en offentlig person, journalist eller liknande. Detta för att kunna ta kontakt med er för att erbjuda någon eller flera utav våra tjänster.

Som besökare på vår webbplats kan vi samla in information om hur du interagerar med och använder våra webbsidor samt teknisk enhetsinformation, t.ex IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål eller för vad som är nödvändigt för andra berättigade intressen. De insamlade uppgifterna får lagras för kvalitetssäkringsändamål under en period på högst två år.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (registerutdrag). Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om just dig och kan begära en kopia av dessa.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig inom ramen för ändamålet de behandlas för.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära att vi ska radera de personuppgifter vi behandlar.

Rätt till begränsning. Under vissa omständigheter kan du ha rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Till exempel om du skulle ifrågasätta huruvida uppgifterna är korrekta eller om vi inte längre behöver dem för våra ändamål men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du vill veta vilka personuppgifter som lagras för din räkning eller om du vill ändra eller radera uppgifterna, kontakta den registeransvariga via info@strandakar.se.

Användning av kakor

Kakor (cookies) är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Sådana kan utgöras av så kallade:

  • Sessionskakor (en tillfällig kaka som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
  • Varaktiga kakor (kakor som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
  • Förstapartskakor (kakor satta av den webbplatsen du besöker).
  • Tredjepartskakor (kakor satta av en tredjepartssida) Dessa används för statistik och analyser, t.ex. Google Analytics.

Du kan styra vilka kakor som lagras från vår hemsida genom att klicka på den vita fliken i nederkant till vänster (om du redan har godkänt kakor från vår sajt).

Du kan även styra användningen och omfattningen av kakor genom att ändra inställningarna i din egen webbläsare, till exempel genom att blockera alla kakor, endast acceptera förstapartskakor eller radera kakor när du stänger ner din webbläsare. Var dock medveten om att sådana inställningar kan göra att vissa webbsidor kanske inte fungerar fullt ut.

Kontakt, frågor och mer information

Om du har några frågor kopplade till hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss: info@strandakar.se. Du kan när som helst kontakta oss för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller om du vill begära utdrag av dina personuppgifter.

Integritetsskyddsmyndigheten är den tillsynsmyndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av integritetslagstiftningen. Om du anser att vi hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till dem.

Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-mail: imy@imy.se

Mer information finns också på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats